Back to top

Onze liefdesrelatie

In een diepgaande verhouding, zoals onze liefdesrelatie, komen onze hang-ups, onze onvolwassenheden en onbewuste aspecten vroeg of laat aan de orde. Dit kan een ervaring geven dat liefde alleen maar lastig en pijnlijk is, maar je kunt het ook zien als een handreiking van het leven om tot innerlijke vrijheid en een liefdevolle houding ten opzichte van het leven te komen. Onze liefdesrelatie is de grootste hulp die we kennen om tot een harmonieus en volwassen mens uit te groeien.

Back to top

Problemen

In een relatie kan zich allerlei conflictstof verzamelen. Vaak zijn dat kleine dingen, korzeligheden, irritaties. Als we ons niet op een gewone manier uitspreken omdat we de ander niet willen kwetsen of als we kiezen voor de lieve vrede, dan gaat er een opbouw plaats vinden.

Voor we er erg in hebben is er sprake van een patroon van wrevel en verwijt. We raken steeds sneller geïrriteerd door onze partner. We vinden dat we niet gezien worden, we krijgen geen aandacht en voelen ons niet erkend en bemind. We vinden dat de ander iets aan zichzelf moet gaan doen. We willen meer vrijheid.
Als we ons heldere bewustzijn, blijmoedigheid en onze goede zin niet behouden dan kunnen we langzaam afglijden naar een relatie waarin één blik van de ander al genoeg is om in de hoogste boom te klimmen.

Soms weten we na enige tijd niet eens meer dat we eigenlijk verlangen naar betrokkenheid, aandacht, liefde, begrip en we zetten deze zaken ook zelf niet meer in naar onze partner. De relatie wordt grijs en patroonmatig. De intimiteit is zoek. We maken ons niet meer aanraakbaar, maar we raken onze partner wel, bijvoorbeeld opzettelijk kwetsend. Van geliefden glijden we af naar maatjes en vervolgens naar twee mensen die samen leven.

Een veel voorkomend probleem in de relatie is dat we datgene dat we niet hebben geleerd om onszelf te geven een onbewuste eis wordt naar de ander. Dat wederzijdse 'eisenpakket' kan op elkaar in gaan haken of een verwarrend handeltje worden. Een (machts-) strijd kan zo gemakkelijk ontbranden met irritaties, kribbigheid en wrok. De vrouw wordt bijvoorbeeld emotioneel vuurwerk, de man op zijn werk gericht en uit contact.

Back to top

Oplossing

Een constructieve, volwassen en liefdevolle relatie is mogelijk, maar dan moet je wel jezelf weer 'bloot' geven, zelf-standig zijn en contact kunnen initiëren. Daar is moed voor nodig en een wens naar ont-wikkeling en bewustzijn over wie je bent en benieuwdheid naar wat jij doet in de relatie en wat je nalaat.

Als we onze relatie positief benaderen dan zullen we de symptomen erkennen als er iets aan de orde is en we nemen dan ons eigen inzicht, verlangen en behoefte als beginpunt en brengen dat in contact met de ander.

Oplossing kan plaats vinden als je leert om je open uit te spreken over jezelf. Als datgene dat je inbrengt zonder lading is en zonder dat de ander iets moet doen om jou gelukkig te maken, dan kan wat je inbrengt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid worden of er kan in de praktijk van het dagelijkse leven naar een oplossing gezocht worden.

Back to top

Vervulling

Vervulling in onze liefdesrelatie kunnen we gaan ervaren als we de onvolmaaktheid van het bestaan, onze eigen onvolmaaktheid en die van de ander accepteren – als beginpunt. Zoeken we vervulling bij de ander dan is de kans groot dat de ander dat als dwingend ervaart en zich gaat verdedigen. In een vervullende relatie kunnen we vanuit zelf-standigheid uitreiken, de ontmoeting aangaan en onze eigenheid vorm geven.

Back to top

Spiritueel perspectief

Je kijk op het leven bepaalt natuurlijk hoe je jezelf in relatie tot de ander ervaart. Staat de ander totaal los van jouzelf of maakt hij deel uit van een groter geheel waar jijzelf ook onderdeel van uitmaakt.
Zo maakt het ook uit of we de ander kunnen ervaren als een spiegel die ons in essentie in liefde wordt voorgehouden. En nee, in dat 'spiegeltje, spiegeltje aan de wand' zien we niet altijd de mooiste van het land.

In een spiritueel perspectief zien we veel meer het hulpaspect van ons relatieleven, de bevrijdingsweg die het kan bieden als we voorbij de hobbels kijken die nu eenmaal op de weg van ons relatieleven liggen.

Back to top

Hulp

Hulp vragen vinden we meestal lastig en beschamend als het om onze liefdesrelatie en intimiteit gaat. Vaak wordt het aankaarten bij de ander dat je hulp wilt zoeken al een onoverkomelijke barrière. Dat is allemaal begrijpelijk.

De innerlijke keuze om hulp te zoeken is wel al een grote en essentiële stap van verbinding maken. In de praktijk zal blijken dat een gesprek over je relatieleven heel bevrijdend kan zijn. Waarheid en inzicht werken altijd bevrijdend!

Het woord relatio betekent het terugbrengen van de hand met de pen naar de inktpot. Dit is een prachtig symbolisch beeld: het gaat er dus om dat je terug moet naar 'de ander' om te kunnen schrijven. Er is iets dat jij niet alleen kan en waar de ander voor nodig is.

Martin Buber zegt het zo: Het Jij ontmoet mij. Maar ik treed ermee in de directe relatie. Relatie is zo gekozen worden en kiezen, ontvankelijkheid en activiteit ineen. Alle werkelijke leven is ontmoeting.

Als je merkt dat het voorgaande je aanspreekt neem dan gewoon contact op. Het beste kun je zoiets meteen doen. Het blijft toch spannend en je denken zal vele redenen kunnen verzinnen om het niet te doen. Bel 0343-563105 of mail ferkelens@wxs.nl

Back to top